Çocuk Kardiyolojisi

Hastanemiz pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kardiyovasküler cerrahi ünitesi içerisinde tanısal, tedaviye yönelik girişimsel işlemler ve hasta tanıları doğrultusunda kardiyak ve extrakardiyak işlemler başarı ile yapılmaktadır. Toplam 30 yataklı  pediyatrik ve neonatal yoğun bakım ünitelerinde cerrahi sonrası hasta izlem koşullarını düşük mortalite ve morbidite ile sağlamaktadır.

Çocuk kardiyolojisi ünitemizde yapılabilen işlemler

Yenidogan döneminden erişkin konjenital kalp hastaları kapsayan yaş grubu içerisinde

Poliklinik koşularında Ritm Holter, tansiyon Holter, Efor EKG testleri yapılabilmektedir.

Tüm tanısal kalp kateterizasyonları

Transkateter yöntemle VSD , ASD, PDA kapatılması

Transkateter yöntemle duktal,  koarktasyon stent ve koarktasyon balon uygulamaları

Transkateter yöntemle pulmoner ve aort balon uygulamaları

Transkateter yöntemle pulmoner kapaklı stent uygulaması

Ritm problemlerin tedavisi (SVT, VT ablasyonu)

Transvenöz kalıcı pil takılması

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Ünitemizde

Yenidogan döneminden erişkin konjenital kalp hastaları kapsayan yaş grubu içeriside

Primer yada yama ile VSD ve ASD kapatılması, modifiye BT şant uygulamaları

Komplex kardiyak patolojilerin Rastelli, Damus Kaye Stensel, Lecompte cerrahileri ile  tedavisi

Glenn, Fontan cerrahisi , Fallot tetralojisi tam düzeltilme cerrahisi

Extensive koarktasyon ve arkus tamiri

 Aort,  mitral ve pulmoner kapak darlıklarının replasman ve tamiri giderilmesi cerrahileri

Komplet AVSD kapak ve defekt tamirleri

Pulmoner atrezili hastalarda unifokalizasyon cerrahisi

Yoğun bakım ünitesi üst düzey donanıma sahip olup kritik vakalarda Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) yapılabilmektedir.