Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Gerek gelişen teknolojinin yaşamımız üzerine etkileri, gerekse hava kirliliği ve sigara kullanımının giderek çoğalması göğüs hastalıklarının çeşitlerini ve görülme sıklığını artırmıştır.

Hastanemizin Göğüs Hastalıkları Bölümünde, solunum sistemine ait yakınmalarla başvuran hastalar değerlendirilmektedir.

Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı solunum, balgam çıkarma, horlama, öksürük ile birlikte görülen kan, hâlsizlik, sadece geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi şikâyeti olan hastalar, göğüs hastalıkları hekimlerine başvurmalıdırlar.

Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri ve sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklarda en güncel bilgilerin ışığında, erken tanı, tanı ve tedaviye yönelik hizmetler sunulmaktadır.

Tanı ve tedavi için gerekli olduğunda, ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri, solunum fonksiyon testleri, bronkoskopi gibi yöntemler kullanılır.

Muayene ve tetkikleri yapılan hastalarımız, gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir.

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere bilimsel olarak faydası kanıtlanmış kişiye özel sigara bırakma yöntemleri ile yardımcı olunmaktadır.

Solunum sıkıntısı olan uygun hastalara ihtiyaç halinde CPAP, BPAP, oksijen konsantratatörü, ev tipi nebülizator gibi cihazlar heyet raporu çıkarılarak verilebilmektedir. Astım, KOAH gibi kronik hastalıklarda da ilaç raporları çıkarılmaktadır.