Kalp ve Damar Cerrahi

Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Kalp ve Damar  Cerrahisi

Koroner Arter By-Pass Cerrahisi 

Kalp Kapağı Hastalıkları ve Cerrahisi

Aort Anevrizma Cerrahisi 

Kalp Tümörlerinin Çıkarılması

Karotis (Şah damar) Hastalıkları ve Cerrahisi

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi 

Atardamar ve Toplar Damar Hastalıklarının Cerrahisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi (EVLA, RF)