Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp hastalıklarından korunmayı hedefleyen ve kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik işlemlerin yapıldığı bilim dalıdır. Bu alanda, hastanemizde akademisyen hekimlerimiz ile uluslararası standartlar seviyesinde hizmet sunmaktayız. Kalp hastalıklarını saptamaya yönelik olarak yapılan non-invaziv tetkikler; elektrokardiyografi, ekokardiyografi, efor testi, ambulatuar kan basıncı takibi, ritm holter takibi ve transözefagial ekokardiyografidir. Ayrıca, koroner angiografi, koroner angioplasti, stent uygulama, elektrofizyoloji, ablasyon ve kalp kateterizasyonu gibi invaziv işlemler son teknolojik cihazlar ile alanında uzman hekimler tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Kalp hastalıklarının belirtileri; çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma (senkop), hemoptizi (kan gelmesi), nokturnal dispne (uyku esnasında oluşan nefes darlığı) daha nadir olarak öksürük ve kilo kaybı olabilmektedir. Bu şikâyetler oluştuğunda öncelikle non-invaziv tetkikler ile etyoloji saptanarak tedavi uygulanmaktadır. Uygun tedaviye rağmen yanıt alınmayan hastalarda ileri tetkik olarak invaziv prosedürler de kullanılabilmektedir.

Kardiyoloji kliniğimizde; koroner arter hastalığı, kalp krizi (enfarktüs), kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, hipertansiyon, hiperlipidemi, aort damar hastalıkları, periferik damar hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi olanakları mevcuttur.