Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Hastanemiz kulak burun boğaz hastalıkları biriminde güncel tıp bilgileri ışığında, endovizyon sistemi eşliğinde tüm KBB hastalıkları tedavi edilmekte ve uygun ameliyatlar etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kliniğimizde aşağıdaki tüm cerrahi işlemler yapılmaktadır.

- Timpanoplasti,

- Timpanomastoidektomi (Canal Wall Down Timpanoplasti),

- Otoskleroz cerrahisi (stapedektomi),

- Radikal mastoidektomi ve diğer tüm otolojik cerrahiler,

- Tüm pediatrik KBB cerrahileri (ventilasyon tüpü, adenotonsillektomi, boyun kitleleri, kulak cerrahisi),

- Fonksiyonel burun estetiği (Rinoplasti),

- Septum deviyasyonu ameliyatı (Septoplasti),

- Burun içi konka cerrahisi (türbinoplasti, konka redüksiyonu, konka radyofrekans uygulaması, konka bülloza),

- Sinüs ameliyatları (Endoskopik sinüs cerrahisi, Nazal polip, Antrakoanal polip, İnverted papillom, Endoskopik adenoidektomi),

- Yüz plastik cerrahi uygulamaları (Botox, dolgu, PRP, yüze yağ transferi, bişektomi),

- Alt ve üst göz kapağı ameliyatları (Bleferoplasti),

- Endoskopik gözyaşı kanallarının açılması ameliyatı (endoskopik endonazal dakriosistorinostomi),

- Tükürük bezi hastalıkları ve tümör cerrahisi,

- Larenks hastalıkları (vokal kord nodulleri, larenks kanseri),

- Boyundan kitle eksizyonu ameliyatları ve boyun disseksiyonu,

- Tiroglossal kist ve brankial kleft eksizyonu ameliyatları,

- Kepçe kulak cerrahisi (Otoplasti),

- Yüz bölgesi cilt kanserleri,

- Tiroid hastalıkları ve cerrahisi,

- Uyku apnesi (OSAS) cerrahileri