Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Hastanemiz kulak- burun - boğaz hastalıkları biriminde güncel tıp bilgileri ışığında, endovizyon sistemi eşliğinde tüm KBB hastalıkları tedavi edilmekte ve uygun ameliyatlar etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kliniğimizde aşağıdaki tüm cerrahi işlemler yapılmaktadır.

- Timpanoplasti,

- Timpanomastoidektomi (Canal Wall Down Timpanoplasti),

- Otoskleroz cerrahisi (stapedektomi),

- Radikal mastoidektomi ve diğer tüm otolojik cerrahiler,

- Tüm pediatrik KBB cerrahileri (ventilasyon tüpü, adenotonsillektomi, boyun kitleleri, kulak cerrahisi),

- Fonksiyonel burun estetiği (Rinoplasti),

- Septum deviyasyonu ameliyatı (Septoplasti),

- Burun içi konka cerrahisi (türbinoplasti, konka redüksiyonu, konka radyofrekans uygulaması, konka bülloza),

- Sinüs ameliyatları (Endoskopik sinüs cerrahisi, Nazal polip, Antrakoanal polip, İnverted papillom, Endoskopik adenoidektomi),

- Yüz plastik cerrahi uygulamaları (Botox, dolgu, PRP, yüze yağ transferi, bişektomi),

- Alt ve üst göz kapağı ameliyatları (Bleferoplasti),

- Endoskopik gözyaşı kanallarının açılması ameliyatı (endoskopik endonazal dakriosistorinostomi),

- Tükürük bezi hastalıkları ve tümör cerrahisi,

- Larenks hastalıkları (vokal kord nodulleri, larenks kanseri),

- Boyundan kitle eksizyonu ameliyatları ve boyun disseksiyonu,

- Tiroglossal kist ve brankial kleft eksizyonu ameliyatları,

- Kepçe kulak cerrahisi (Otoplasti),

- Yüz bölgesi cilt kanserleri,

- Tiroid hastalıkları ve cerrahisi,

- Uyku apnesi (OSAS) cerrahileri