TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

Radyoloji bölümümüz deneyimli doktor ve teknisyenler nezaretinde yatan hastalarımıza, poliklinik hastalarımıza ve dışarıdan istek gönderilen hastalarımıza 7/24 hizmet vermektedir.

Tüm konvansiyonel ve portatif cihaz ile yapılan radyolojik incelemeler, Dijital Röntgen ile gerçekleştirilmektedir.


GAMA CAMERA

Son Teknoloji SPECT Sistemi (Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sistemi)

Gama Camera, genel amaçlara ve kardiyoloji, onkoloji, nöroloji çalışmalarına yönelik kapsamlı görüntü yapılandırması sunarak gelişmiş görüntüleme imkânı sağlar. Doktorların en doğru şekilde karar vermelerinde son derece önemli olan doğru ve kesin klinik sonuçlar verir. Böylelikle tanı doğruluğunu ve klinik sonuçların güvenilirliğini artırırken hastaneye tekrar yatış oranlarını düşmesini sağlar.

Gama Camera, olağanüstü algılama özellikleriyle birçok uygulama için geniş bir hasta grubuna yönelik tarama seçeneği sunar. Modern ve işlevsel yatağı, vücut ölçüleri veya ağırlığı fark etmeksizin hemen hemen tüm hastalar için uygundur. Sistem, hastanın sedye veya hasta yatağından cihaz yatağına kolayca geçmesini sağlayan donanımıyla ciddi hastalığı olanlar veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan obezite hastaları için üst düzey konfor sağlar. %30 daha geniş gantri açıklığı ve daha kısa tünel yapısıyla, özellikle klostrofobik ve uzun boylu hastalar için daha iyi bir konfor sunar.

PET-CT

Pozitron Emülsiyon Tomografisi (PET), bilgisayar tomografisiyle birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan ve bu alanda dünyada kulllanılan en ileri teklonoji tıbbi görüntüleme yöntemidir. Çok büyük oranda kanser tanı ve evrelenmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında nedeni bilinmeyen ateş gibi (tanısı konulamayan hastalıkların ) teşhisi, enfeksiyon odaklarının bulunması , kalp hastalıklarında canlı dokunun tespiti ve Alzheimer ve demans ayrımında etkinliğinden yararlanılmaktadır. Özellikle kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi yaygınlığın belirlenmesi ve doğru tedavi planı çıkarması aşamalarında çok önemlidir. Pet –Ct ile kanser haritası çıkartılarak hastalıkla etkin bir mücadele sağlanmaktadır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ(BT)

Tüm organların yüksel tanısal özellikte taranmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu yöntem ile kalp ve koroner damarlar gibi hareketli yapılar klasik anjiyografi yapılmadan incelenebilmekte, koroner kalp hastalığı riski ve damar tıkanıklıkları saptanabilmektedir. 227 kg hasta taşıma kapasitesine sahiptir.

MANYETİK GÖRÜNTÜLEME REZONANS (MR)

Hastalıkların tanısında kullanılan yüksek çözünürlüklü manyetik rezonans görüntüleme ile özellikle beyin ve kalp basta olmak üzere tüm organlara yönelik anjiyografik, spectroskopik, fonksiyonel ve perfüzyon-diffizyon incelemesi yapılmaktadır.

MULTIX FUSION MAX - MULTIX SELECT DR - DİJİTAL RÖNTGEN

Röntgen x ışını kullanılarak vücudun tüm bölgelerini görüntülemeye yarayan temel ve ilk olarak yapılması gereken tetkiktir. Cihazımız yeni jenerasyon ve dijital olması nedeni ile optimal koşullarda minimum radyasyon kullanarak maximum görüntü kalitesi sağlamaktadır. Çift dedektörlü olup wireless uyumludur.

DİJİTAL ANJİYOGRAFİ(DSA)

Beyin, karaciğer, böbrek, aort ve uzuvlara ait damarlar çok az x ışını ve ilaç (kontrast madde) verilerek değerlendirilebilmektedir. Sayısal çıkarım yapılarak arka plandaki kemik yapılar baskılanmakta ve en ince damarlara ait detaylar görünür hale gelmektedir. Rotasyonel anjiyografi ile 3 boyutlu elde edilen görüntüler hastalık tanısında ve tedavinin planlanmasında cerraha ve girişimsel radyoloğa yol gösterici olmaktadır. Stendin temiz açılıp açılmadığını kontrol eder özelliktedir. C kollu röntgen cihazı ile yatağı beraberinde hareket etmektedir.

C KOLLU SKOPİ

C kollu skopi cihazı; ortopedi, travmatoloji, genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahi ve kısmen seçilen hafıza sistemlerine bağlı olarak her türlü endoskopik çalışmalarda ve ameliyat ortamında kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı (anında) görüntü elde edilmesini sağlayan röntgen cihazıdır. Bu sayede ameliyat süresinin kısalmasını sağlamaktadır.

DİJİTAL MAMMOGRAFİ

Meme hastalıklarının erken tanısı için yapılan görüntüleme yöntemi olup meme kanseri tedavisinde ve meme koruyucu cerrahi uygulama planlanması için kullanılan yöntemdir. Görüntü kalitesinden ödün vermeden %30'a varan oranda daha düşük doz uygulaması sağlıyor. Tomosentez özelliği bulunmaktadır.

ULTRASONOGRAFİ - DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

USG Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir. Batın (karın içi),jinekolojik USG (gebelik takibi) kalp işlevlerinin yapısı incelenmesinde ekokardiyografi, meme dokusu incelenmesinde damar, tiroid, testis, göz vb. organ incelenmelerinde kullanılır. Ayrıca gebelik takibinde fetusun (bebeğin) gerçek zamanlı 4D görüntüleri elde edilmektedir. X 700, P500, NX3, Juniper model son sistem teklonoji ultrasonografi kullanılmaktadır.