Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Hastanemiz pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kardiyovasküler cerrahi ünitesi içerisinde tanısal, tedaviye yönelik girişimsel işlemler ve hasta tanıları doğrultusunda kardiyak ve extrakardiyak işlemler başarı ile yapılmaktadır. Toplam 30 yataklı pediyatrik ve neonatal yoğun bakım ünitelerinde cerrahi sonrası hasta izlem koşullarını düşük mortalite ve morbidite ile sağlamaktadır.

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Ünitemizde Yapılabilen İşlemler 

- Yenidoğan döneminden erişkin konjenital kalp hastaları kapsayan yaş grubu içeriside Primer ya da yama ile VSD ve ASD kapatılması, modifiye BT şant uygulamaları 

- Komplex kardiyak patolojilerin Rastelli, Damus Kaye Stensel, Lecompte cerrahileri ile tedavisi - Glenn, Fontan cerrahisi , Fallot tetralojisi tam düzeltilme cerrahisi 

- Extensive koarktasyon ve arkus tamiri - Aort, mitral ve pulmoner kapak darlıklarının replasman ve tamiri giderilmesi cerrahileri 

- Komplet AVSD kapak ve defekt tamirleri 

- Pulmoner atrezili hastalarda unifokalizasyon cerrahisi 

- Yoğun bakım ünitesi üst düzey donanıma sahip olup kritik vakalarda Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) yapılabilmektedir.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.