Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji bölümü minimal invaziv tedavi hizmetleri sağlar. Hastanemizde işlemler  Vasküler ve Girişimsel Radyoloji uzmanlık eğitimi almış radyologlar tarafından gerçekleştirilir. Bölümümüz, ayaktan tedavi veya sıklıkla  24 saatten kısa, yalnızca kısa gözlem kabul süreleri gerektiren çok çeşitli minimal invaziv işlemleri gerçekleştirir. Sunulan   minimal invaziv işlemlerin başlıcaları şunlardır:

 

Girişimsel Radyoloji İşlemleri:

  1. Nöroradyolojik Endovasküler Tedaviler: Karotis arter ve intrakranyal arter tıkanıklıklarının  veya baloncuklarının endovasküler minimal invaziv yöntemle tedavisi. 
  2. Tümör Lokal-Bölgesel Tedavileri (RF, Microdalga ve Cryo ablasyon, kemoembolizasyon, Y-90 radyoembolizasyon, vb.): Çok çeşitli iyi huylu tümörler ve kanserler için çok çeşitli minimal invaziv tedavi seçenekleri (karaciğer, kolorektal, meme, akciğer, böbrek ve diğerleri)
  3. Hepatobiliyer ve Portal Hipertansiyon Perkütan Müdahaleler: Karaciğer hastalığından kaynaklanan semptomları teşhis eden ve iyileştiren çok çeşitli minimal invaziv işlemler; Bilyer drenaj, Bilyer stent  BRTO ve TİPS. 
  4. Hemodiyaliz Erişimi Bakımı: İşlevselliklerini uzatmak için başarısız hemodiyaliz fistüllerinin ve greftlerinin minimal invaziv ayaktan değerlendirilmesi ve tedavisi.
  5. Periton Diyalizi (PD) Kateteri Yerleştirme: Periton Diyalizi drenlerinin minimal invaziv yerleştirilmesi.
  6. Gelişmiş Vasküler Erişim: Subkutan Port-Kateter yerleştirmeleri, çeşitli tünelli subkutan vasküler erişimler (Hemodiyaliz Kateterleri) ve PICC hatları dahil olmak üzere birden fazla hastalığın tıbbi tedavisi için yeterli vasküler erişim gereksinimlerini sağlamaya yönelik ayaktan müdahaleler. 
  7. Periferik Vasküler Hastalıklar için Endovasküler Tedaviler: Arteriyel veya venöz dolaşım hastalıklarından kaynaklanan semptomları iyileştiren minimal invaziv müdahaleler; periferik arter balonlama, aterektomi ve stentleme.
  8. Vasküler Malformasyonların (AVM'ler) Perkütan Tedavileri.
  9. Uterin Fibroid Embolizasyonu (UFE): Uterus myomlarından kaynaklanan semptomların tedavisinde oldukça etkili olan minimal invaziv bir işlem.
  10. Prostat Arter Embolizasyonu (PAE):  Benign Prostat Hipertrofisinden kaynaklanan üriner semptomları tedavi etmek için son teknoloji bir ayaktan tedavi işlemi.
  11. Biyopsiler: Çeşitli hastalıkların teşhisi ve evrelemesi için perkütan görüntü rehberliğinde ayaktan örnek alma işlemleri.
  12. Drenajlar ve Stentler: Obstrüktif hastalıkları gidermeyi veya apseler veya viseral sızıntılar gibi anormal şekilde tutulan sıvı koleksiyonlarını boşaltmayı amaçlayan çok çeşitli minimal invaziv müdahaleler.
  13. Gastrostomi Tüpleri ve Diğer Enteral Destek Drenleri: Yutma veya viseral geçiş problemlerinin yönetimine ve semptomlarının giderilmesine yardımcı olacak ayaktan işlemler.
  14. Nefrostomi Drenleri ve Üriner Stentler: Üriner obstrüktif hastalıkları veya sızıntıları tedavi etmek için minimal invaziv işlemler.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.