İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Günümüz koşullarında bilimsel gelişmeler ile birlikte teknolojinin de ilerlemesi laboratuvar testleri (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, mr, tomografi, ultrason), endoskopik işlemler (kolonoskopi, sistoskopi, gastroskopi vb.), kemik yoğunluğu ölçümü, EKG ve Ekokardiyografi gibi yöntemleri kullanarak erken tanı konması ve doğru bir tedavi başlanmasına olanak vermektedir. İç hastalıkları (Dahiliye) bölümü hastanelerde 15 yaş üstü erişkin hastaların tüm teşhis ve tedavi işlemlerini 24 saat kesintisiz bir şekilde üstlenmekte titiz ve dikkatli bir şekilde kronik hastalıkları (DM, Hipertansiyon, hiperlipidemi, böbrek yetmezliği vb.) olan hastaların takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca herhangi bir şikayeti olmayan belirli bir hastalık risk faktörü taşıyan kişilerin inceleme ve takibini de gerçekleştirmektedir.

İç hastalıkları(Dahiliye) bölümünde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar;

*Üst ve alt solunum yolu hastalıkları:

Solunum yolu enfeksiyonları, kış aylarında sıklıkla görülen bulaşıcı hastalıklar olup üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu olarak ikiye ayrılır. Üst solunum yollarına ilişkin enfeksiyon hastalıkları genellikle soğuk algınlığı olarak adlandırılır ve burun ile boğaz bölgelerini etkiler. Özellikle kış aylarında görülen yüksek ateş yapan grip salgınları dahiliye uzmanları tarafından sık olarak teşhis edilir. Alt solunum yolu enfeksiyonları ise daha ciddi bir durumdur; bronşlar, bronşiyoller ve akciğerleri etkiler.

*Enfeksiyon hastalıkları:

Bronşit, faranjit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanında idrar yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, karaciğer iltihabı (hepatit), ishal, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, paraziter hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, influenza ve bruselloz gibi pek çok enfeksiyon hastalığı da iç hastalıkları bölümünün ilgi alanına girmektedir. İç hastalıkları uzmanı bu hastalıkları teşhis etme ve tedavilerini düzenleme konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.

*Hipertansiyon

Atar damarlar içinde kan basıncının normalden daha yüksek olması durumuna hipertansiyon denilmektedir. Bu basıncın yüksek olması kalp, beyin, böbrekler  ve gözlere zarar vermektedir. Yetişkin bireylerde sistolik kan basıncı 120 mmHg, diastolik kan basıncı ise 80 mmHg'nin altında olmalıdır. Dahiliye bölümünde yüksek tansiyonlu hastaların takip ve tedavisi yapılarak hayati organların zarar görmesinin önüne geçilmektedir.

*Diyabet

Erişkinlerde en sık Tip 2 diyabet görülmektedir. Tip 1 diyabet ise genç yaşlarda hatta çocuk hastalarda daha fazla görülmektedir. Dahiliye bölümü tüm tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarının tedavi ve takip planlarını düzenlemektedir. Hastalarda organ hasarı oluşmaması için tüm tedbirleri almakla birlikte hastaların beslenme planlarını düzenlemektedir. Ayrıca bu hastalığın tedavisinde kullanılan tüm ilaçların reçetelenmesi ve raporlanması sürecini iç hastalıkları uzmanları yönetmektedir.

*Tiroit hastalıkları

Beyinden salgılanan TSH tiroit bezini uyarmakta ve tiroit bezi de vücut için çok değerli T3  ve T4 hormonlarını sentezlemektedir. Boyun bölgesinde bulunan tiroit bezinden salgılanan tiroit hormonları vücut metabolizma hızının düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok önemli işleve sahiptir. Tiroit bezinin yetersiz çalışması veya  fazla çalışması metabolizma üzerinde birçok olumsuz sonuca yol açmaktadır. Az çalışması kilo alma, ödem, saç dökülmesi, ses kısıklığı, kabızlık vb. sonuçlara yol açarken; tiroit bezinin çok çalışması terleme çarpıntı, kilo kaybı, ishal vb. şikayetlere yol açmaktadır. Dahiliye bölümünde tüm tiroit hastalıklarının tanı ve teşhis işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmekte ve tedavi planları düzenlenmektedir.

*Kolesterol ve trigliserid gibi kan yağlarında yükselme

Sağlıksız ve düzensiz beslenme kilo almaya neden olmakta ve genetik yatkınlık ile birleştiği zaman trigliserid ve kolesterol düzeyleri yükselmekte ve kalp damar hastalıkları görülme sıklığı artmaktadır. Dahiliye bölümü bu hastaların kan testlerini değerlendirmekte, tedavilerini düzenlemekte ve beslenmeleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır.

*Karaciğer, mide ve safra kesesi gibi sindirim sistemi hastalıkları

Karaciğer hastalıkları ( hepatit, yağlanma, siroz, kist gibi hastalıklar vb.), mide ve bağırsak sistemi hastalıkları (gastroözofageal reflü, gastrit, ülser, kolit vb.), safra kesesi hastalıkları ( safra taşı ve çamuru, safra kesesi iltihabı vb.) iç hastalıkları kliniklerinin uzmanlık alanına giren ve oldukça yaygın olarak karşılaşılan hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisinde ilaç, beslenme ve yaşam tarzı değişikliği gibi tedaviler dahiliye uzmanları tarafından düzenlenmektedir.

*Akciğer hastalıkları

Nefes darlığı ile birçok hastanın sosyal hayatını etkileyen Astım, Kronik Bronşit, Pnömoni(zatüre) ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisi dahiliye bölümü tarafından düzenlenmektedir.

*Böbrek hastalıkları

Vücutta  metabolik süreç sonucunda oluşan zararlı moloküller böbrekler tarafında uzaklaştılır. Böbreklerde gelişen enfeksiyonlar, taş oluşumları, kistler, akut veya kronik yetmezlikler erken dönemde tedavi edilmesi gereken ve kalıcı organ hasarına kadar ilerleyebilen ciddi sağlık sorunlarıdır. Böbreklere ilişkin şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların genel tedavi ve takipleri iç hastalıkları kliniklerinde yapılmaktadır.

*Kansızlık ve diğer kan hastalıkları

Kan sayımı ölçümlerinde sık olarak karşılaşılan Anemi(kansızlık) için en sık neden yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu demir minerali, B12 vitamini ve folik asitin vücuda yetersiz düzeyde alınmasıdır. Ayrıca akdeniz anemisi, kanın pıhtılaşmasına ilişkin bozukluklar, kanamalar ve kemik iliğine ilişkin hastalıklar dahiliye birimlerinin uzmanlık alanına girer ve tedavileri bu kliniklerde yapılmaktadır.

*Romatizmal hastalıklar

Yumuşak doku romatizması( fibromialji ), osteoartrit (kireçlenme), romatoid artrit, gut hastalığı, behçet hastalığı, ailesel akdeniz ateşi ve akut eklem romatizmaları tanı ve tedavi aşamalarında iç hastalıkları kliniklerine başvurulması gereken romatizmal hastalıklardır. Rutin takipleri ve basit tedavileri dahiliye kliniklerinde yapılan hastalar gerekli görüldüğü durumlarda romatoloji kliniklerine de yönlendirilmektedir.

*Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

Kas ve eklem ağrıları toplumda birçok kişiyi etkilemektedir. Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen kas ve iskelet sistemine ilişkin ağrıların tedavi ve takip işlemleri iç hastalıkları birimlerinde yürütülür. Ayrıca ileri yaştaki hastalarda sıklıkla görülen kemik erimesinin tedavisi konusunda da dahiliye kliniklerine başvurulmalıdır. Rutin takipleri ve basit tedavileri dahiliye kliniklerinde yapılan hastalar gerekli görüldüğü durumlarda fizik tedavi hekimleri veya ortopedi hekimlerine yönlendirilmektedir.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.