Kardiyoloji

-Kalp damar hastalıkları

- İskemik kalp hastalıkları

- Aterosklerotik koroner arter hastalığı

- Anjina pektoris

- Kalp krizi (enfarktüs)

- Kalp kapak hastalıkları (Aort, Mitral, Triküspid ve Pulmoner kapak darlığı/yetmezlikleri)

- Kalp yetmezliği

- Kardiyomiyopati (İskemik, Dilate, Hipertrofik vb.)

- Endokart hastalıkları

- Hipertansiyon

- Hiperlipidemi

- Aort damar hastalıkları            

 -Periferik damar hastalıkları (Varis, damar tıkanıklıkları)

-Kalp zarı hastalıkları (Perikardit, perikardiyal efüzyon ve tamponad)

-Kalp Tümörleri (miksoma vb.)

- Ritim bozuklukları (Atriyal fibrilasyon, Atriyal taşikardi, Atriyal Flutter)

- Genetik aritmik sendromlar

- Çarpıntı, bayılma

-Kardiyak arrest

-Wolf Parkinson White Sendromu

-Ventriküler Fibrilasyon/Taşikardi

Non-invaziv Tetkikler:

1- Elektrokardiyografi

2- Ekokardiyografi

3- Efor testi

4- Ambulatuar kan basıncı takibi

5- Ritm holter takibi


İnvaziv Girişimler:

1- Koroner angiografi

2- Kalp kateterizasyonu

3- Stent ve Balon uygulama işlemleri

4- Elektrofizyolojik çalışma (EPS)

5- Radyofrekans Ablasyon/Kriyoablasyon (Ritim bozukluklarının yakma veya dondurma işlemi ile tedavisi)

6- Transözefagial ekokardiyografi

7- Periferik Anjiyografi ve Anjiyoplasti

8 - Kalıcı kalp pili takılması ve programlanması

9 - ICD ( Kalbin içine şok cihazı) takılması ve programlanması

10 - CRT-P, CRT-D ( üç odacıklı kalp pili ve şok cihazı) takılması ve programlanması

11- Perkutan kapak hastalıklarının girişimsel tedavisi

12- Yapısal ve konjenital kalp hastalıklarının girişimsel tedavisi

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.