Nükleer Tıp

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanılmasına Nükleer Tıp denir. Nükleer Tıp bölümünde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Bu merkezlerde yapılan tanısal tetkikler tiroid, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi olup aynı zamanda tiroid hastalıkları başta olmak üzere bazı tümor ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılmaktadır.
 

Nükleer Tıp Kavramları:

- Sintigrafi: Nükleer tıpta yapılan işleme verilen isimdir.

- Radyofarmasötik: Nükleer tıpta hastalara çeşitli yollarla verilebilen (enjeksiyon veya ağızdan) çok düşük miktar radyoaktivite ve buna bağlanan kimyasal ilaçlardan oluşan maddelere denilir.

- Planar Yöntem: Nükleer tıpta çekilen filmler eğer tek düzlemde ve 2 yönde çekiliyorsa planar yöntem denir.

- SPECT: Filmi alınacak organın çevresinden 180 veya 360 derecelik açı boyunca görüntüler alınır. Çekim sonucunda bilgisayar yardımıyla ham görüntüler işlemden geçirilir. Bu yöntemde çekilen organlar 3 boyutlu olarak incelenir.

- PET: Burada kullanılan radyoaktivite positron yayan ışınlardır. Diğer kısımları SPECT gibidir.

Nükleer Tıp Tetkikleri:

- Tc-99m tiroid sintigrafisi

- Paratiroid sintigrafisi

- DTPA böbrek sintigrafisi

- DMSA böbrek sintigrafisi

- Mag3 böbrek sintigrafisi

- Testis sintigrafisi

- Kemik sintigrafisi

- Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

- Myokard perfuzyon sintigrafisi

- Beyin perfüzyon sintigrafisi

- Mide boşalma süresi hesabı

- Gastroözefagial reflü

- KC-Dalak sintigrafisi

- Akciğer perfüzyon sintigrafisi

- Akciğer ventilasyon sintigrafisi

- Dakriosintigrafisi

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.