Organ Nakli

BÖBREK NAKLİ NEDİR?

Böbrek nakli, hastanın fonksiyonlarını yitirmiş böbreklerinin yerinde bırakılarak vücutta başka bir bölgeye yeni bir böbrek yerleştirilmesi ameliyatıdır. Hastanın kendi böbrekleri ancak taş ve kistik hastalığa bağlı enfeksiyon riskinin arttığı durumlarda çıkarılmaktadır.

Böbrek yetmezliğinin bilinen en iyi tedavi şekli hiç şüphesiz böbrek naklidir. Böbrek nakli sonrası hastaların yaşam kalitesi ve konforu ileri derecede artmaktadır. Yine böbrek nakli yapılan hastalarda diğer tedavi yöntemlerine (hemodiyaliz ve periton diyalizine) göre hasta ömrünün üç kat fazla olduğu bilinmektedir.

Böbrek naklinde organ beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra vericiden ya da böbreğin birinin alındığı canlı vericiden temin edilmektedir.

Canlı Vericiden Böbrek Nakli

Tamamen sağlıklı 18 yaşından büyük bir kişinin kendi özgür iradesi ile gönüllü olup böbreğinin birinin alınması ile yapılmaktadır. Bu ameliyatın yapılabilmesi için alıcı ve verici hastalar arasında 4. dereceye kadar kan ve kayın akrabalığının olması, akraba dışı hastalarda ise il sağlık müdürlüklerinden etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

Kadavra Vericiden Böbrek Nakli

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın ailesinin organları bağışlaması ile yapılmaktadır.

BÖBREK NAKLİ KİMLERE YAPILIR?
BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI SEÇİM KRİTERLERİ

Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle halen diyaliz tedavisi gören ya da henüz diyaliz tedavisi başlanmamış hastalara uygulanabilir.

Preemptif böbrek nakli hastanın diyalize girmeden yapılan böbrek naklidir. Hesaplanan Gromeruler Filtrasyon Hızı 20 ml/dk’ nın altında ve son 6-12 aylık takip süresinde böbrek fonksiyonlarında ilerleyici bozukluk olması durumunda yapılabilir.

Akla takılan en büyük soru hangi hastalarda böbrek nakli sonrası sorun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğudur. Örneğin;

İleri yaş hastalara böbrek nakli yapılması kesin bir kontrendikasyon değildir. Hastanın kronolojik yaşından ziyade fizyolojik yaşı ve performansı önem arz etmektedir.

Yine Vücut kitle indeksi (BMI) 35 kg/m²’nin üzerinde olan hastalara yapılan böbrek nakli sonrası takılan organda fonksiyon görmede gecikme olabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden obez olan hastalara nakil öncesi kilo vermeleri önerilmektedir.

Son dönem böbrek yetmezliğine yol açan şeker ve tansiyon hastalığı gibi sistemik hastalıklar genellikle böbrek nakline engel teşkil etmezler. Böbrek dışı hastalıklar karar vermede daha önemlidirler.

Alıcı adayının viral, bakteriyel veya fungal kaynaklı aktif bir enfeksiyonu olmamalıdır. Kanser öyküsü olan hastalar ancak başarılı bir kanser tedavisi sonrası literatürde belirtilen kansersiz geçirilmiş bir zaman sonrası nakil olabilirler. Bu süre kanserin tipine bağlı olarak değişmektedir.

Çok ileri evre akciğer hastalığı, kalp hastalığı ve diğer sistemik hastalıkları olan hastalara ancak böbrek nakli önerilmez.

BÖBREK NAKLİNDE KİMLER VERİCİ OLAMAZ?

·          ABO kan grubu uygun olmayanlar.

·          18 yaşından küçükler.

·          Gönüllü verici olmayanlar.

·          Aşırı kilolular.

·          Psikiyatrik bozukluğu olanlar.

·          Alkolizm ve madde bağımlılığı olanlar.

·          Kanser tanısı olanlar.

·          AİDS hastaları.

·          Kalp ve akciğer hastalığı olanlar.

·          Diabet tanısı olanlar.

·          Gromerüler Filtrasyon Hızı çok düşük olanlar.

·          İleri derece idrarda protein kaçağı olanlar.

·          Nörolojik hastalığı olanlar.

·          Gebelik.

TABURCULUK SONRASI HAYAT

Başarılı bir böbrek nakli sonrası hastaların çoğu 8 ile 12 hafta arasında hastalık öncesi yaşamlarına geri dönerler. Hastalar ilerleyen dönemlerde sorun yaşamamak için yaşam tarzlarında önerilen değişiklikleri mutlaka yapmalıdır.

İlaç Kullanımı

Size başlanan ve vücudunuzun böbreği reddetmesini engelleyen immunsüpresif ilaçları önerilen dozda, hergün aynı saatte ve aynı şekilde kullanınız.

Temizlik ve Hijyen

Böbrek nakli olan hastalar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmek zorundadırlar. Düzenli duş alma, el ve vücut temizliğine özen gösterme ve diş fırçalama son derece önemlidir. Kalabalık ortamlarda maske takılması önerilmektedir.

Beslenme ve Diyet

Böbrek nakli sonrası aşırı kilo almaktan kaçınılmalıdır. Bunun için düzenli kilo takibi yapılmalıdır.

Taburculuk sonrası özellikle erken dönemde şeker ve tuzdan uzak durulmalıdır. Günlük ortalama 3 litre sıvı alınmalıdır.

Egzersiz

Taburculuk sonrası erken dönemde tempolu yürüyüş başlanabilecek en uygun egzersiz yöntemidir. Bu dönemde ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir. Sağlık durumunuz yerindeyse 6. aydan sonra yüzme gibi egzersizlere başlanabilir.

Araç Kullanmak

Taburculuk sonrası 1. aydan sonra araba kullanmanız daha uygun olacaktır.

Alkol

Böbrek naklinden sonra alkol kesinlikle yasaktır.

Sigara Kullanımı

Böbrek naklinden sonra sigara kesinlikle yasaktır.

Seyahat

Taburculuk sonrası yurtiçinde ya da yurtdışına seyahat etmenizi engelleyecek bir durum yoktur. Seyahatleriniz sırasında unutmamanız gereken en önemli şey yanınıza yeterince ilaç almak olacaktır.

Cinsel Faaliyet ve Üreme

Böbrek nakli sonrası 3. aydan itibaren cinsel faaliyetlere tekrar başlanabilir. Böbrek nakli sonrası ilk 1 yıl hamilelik önerilmez. Sonraki dönemlerde doktorunuzun takibi altında olmak şartıyla hamile kalabilirsiniz.

Aşılar

Canlı ( Atenüe ) aşıların yapılması kesinlikle yasaktır.

Ev Hayvanları ve Bitkiler

Aşılı evcil hayvanlarla temas etmekte herhangi bir sakınca yoktur. Toprakla uğraşılırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

KARACİĞER NAKLİ NEDİR?

Karaciğer nakli fonksiyon görmeyen ya da üzerinde tümör gelişmiş olan karaciğerin tamamının ameliyat ile çıkarılıp yerine sağlıklı bir karaciğer konulmasıdır. Karaciğer naklinde organ beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra vericiden ya da karaciğerinin belirli bölümünün alındığı canlı vericiden temin edilmektedir.

Canlı Vericiden Karaciğer Nakli

Tamamen sağlıklı 18 yaşından büyük bir kişinin kendi özgür iradesi ile gönüllü olup karaciğerinin bir kısmının alınması ile yapılmaktadır. Bu ameliyatın yapılabilmesi için alıcı ve verici hastalar arasında 4. dereceye kadar kan ve kayın akrabalığının olması, akraba dışı hastalarda ise il sağlık müdürlüklerinden etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

Kadavra Vericiden Karaciğer Nakli

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın ailesinin organları bağışlaması ile yapılmaktadır.

KARACİĞER NAKLİ HANGİ HASTALIKLARDA YAPILIR?

Akut Karaciğer Yetersizliği

Daha önce bilinen bir karaciğer hastalığı olmayan hastada ani gelişen sarılık, şuur bulanıklığı ve kanamaya eğilimin olduğu tablodur. En sık nedenleri;

 •  Virüsler
 •  İlaçlar
 •  Kimyasal maddeler.
 •  Yabani mantar zehirlenmesi’ dir.

Kronik Karaciğer Hastalıkları

Daha önceden bilinen bir karaciğer hastalığı olan hastada zaman içerisinde karaciğerin vücudun ihtiyacını karşılayamaması sonucu gelişen tablodur. Hastalarda karında şişliğe neden olan sıvı birikimi ( assit ), yemek borusundan ölümcül olabilen kanamalar ( özofagus varis kanaması ), değişik derecelerde bilinç bozukluğu ( hepatik ensefalopati) görülebilmektedir. En sık nedenleri;

 •  Hepatit B ve Hepatit C Virüs Enfeksiyonları.
 •  Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması.
 •  Uzun Süreli ve Yüksek Miktarda Alkol Kullanımı.
 •  Karaciğerde Çok Sayıda Kistin Bulunduğu Hastalıklar.
 •  Karaciğer Venlerinin Tıkanıklığı İle Giden Tablolar.
 • Karaciğerde Sentez Edilen Enzimlerdeki Defektlere Bağlı Metabolik Hastalıklar.
  •  Antitripsin Eksikliği.
  •  Glikojen Depo Hastalıkları.
  •  Wilson Hastalığı
  •  Hemakromatozis
 • Karaciğerde Üretilen Safranın Barsağa Akışının Bozuk Olduğu Hastalıklar.
  • Bilier Atrezi
  • Primer- Sekonder Biliyer Siroz
  • Primer Sklerozan Kolanjit
 •  Nedeni Belirlenemeyen Karaciğer Fonksiyon Bozuklukları.

Karaciğerde Gelişen Kanserler

 •  Hepatosellüler Karsinom.
 •  Nöroendokrin Tümörler.

SİROZDA VÜCUTTAKİ BULGULAR NELERDİR?

Karaciğer Sirozunda Vücutta Dikkat Çeken Değişiklikler;

 •  İştahsızlık
 •  Halsizlik
 •  Yorgunluk
 •  Güçsüzlük
 •  Kaşıntı
 •  Ciltte Ve Gözlerde Sararma
 •  Deride Morluk ve Kızarıklık
 •  Karın Cildindeki Venlerde Belirginleşme
 •  Kas Kitlesinde Azalma
 •  Karında Sıvı Toplanması
 •  Bacaklarda Ciltaltı Ödem
 •  Bilinç Bulanıklığı

KAN GRUBU UYUMU

Karaciğer nakli için sadece kan grubunun uyumu yeterlidir. Vericinin Rh faktörünün (+) veya (-) olmasının herhangi bir etkisi yoktur. Doku gruplarının uyumu aranmamakta ve ek bir immunolojik değerlendirme yapılmamaktadır.

Karaciğer Nakli İçin Kan Grubu Uyumları Nasıl Olmalıdır?

KİMLER VERİCİ OLAMAZ

 •  ABO kan grubu uygun olmayanlar.
 •  18 yaşından küçükler.
 •  Gönüllü verici olmayanlar.
 •  Aşırı kilolular.
 •  Psikiyatrik bozukluğu olanlar.
 •  Alkolizm ve madde bağımlılığı olanlar.
 •  Kanser tanısı olanlar.
 •  Kronik hepatit hastaları.
 •  AİDS hastaları.
 •  Kalp ve akciğer hastalığı olanlar.
 •  Diabet tanısı olanlar.
 •  Nörolojik hastalığı olanlar
 •  Kanama bozukluğu olanlar
 •  Karaciğer yağlanması olanlar.
 •  Karaciğer volümünün yetersizliği.
 •  Gebelik.

TABURCULUK SONRASI HAYAT

Başarılı bir karaciğer nakli sonrası hastaların çoğu 8 ile 12 hafta arasında hastalık öncesi yaşamlarına geri dönerler. Hastalar ilerleyen dönemlerde sorun yaşamamak için yaşam tarzlarında önerilen değişiklikleri mutlaka yapmalıdır.

İlaç Kullanımı

Size başlanan ve vücudunuzun karaciğeri reddetmesini engelleyen immunsüpresif ilaçları önerilen dozda, hergün aynı saatte ve aynı şekilde kullanınız.

Temizlik ve Hijyen

Karaciğer nakli olan hastalar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmek zorundadırlar. Düzenli duş alma, el ve vücut temizliğine özen gösterme ve diş fırçalama son derece önemlidir. Kalabalık ortamlarda maske takılması önerilmektedir.

Beslenme ve Diyet

Karaciğer nakli sonrası aşırı kilo almaktan kaçınılmalıdır. Bunun için düzenli kilo takibi yapılmalıdır. Aksi takdirde yeni karaciğeriniz yağlanabilir ve fonksiyon kaybı yaşanabilir. Taburculuk sonrası özellikle erken dönemde şeker ve tuzdan uzak durulmalıdır. Günlük ortalama 2 litre sıvı alınmalıdır.

Egzersiz

Taburculuk sonrası erken dönemde tempolu yürüyüş başlanabilecek en uygun egzersiz yöntemidir. Bu dönemde ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir. Sağlık durumunuz yerindeyse 6. aydan sonra yüzme gibi egzersizlere başlanabilir.

Araç Kullanmak

Taburculuk sonrası 1. aydan sonra araba kullanmanız daha uygun olacaktır.

Alkol

Karaciğer naklinden sonra alkol kesinlikle yasaktır.

Sigara Kullanımı

Karaciğer naklinden sonra sigara kesinlikle yasaktır.

Seyahat

Taburculuk sonrası yurtiçinde ya da yurtdışına seyahat etmenizi engelleyecek bir durum yoktur. Seyahatleriniz sırasında unutmamanız gereken en önemli şey yanınıza yeterince ilaç almak olacaktır.

Cinsel Faaliyet ve Üreme

Karaciğer nakli sonrası 3. aydan itibaren cinsel faaliyetlere tekrar başlanabilir. Karaciğer nakli sonrası ilk 1 yıl hamilelik önerilmez. Sonraki dönemlerde doktorunuzun takibi altında olmak şartıyla hamile kalabilirsiniz.

Aşılar

Canlı ( Atenüe ) aşıların yapılması kesinlikle yasaktır.

Ev Hayvanları ve Bitkiler

Aşılı evcil hayvanlarla temas etmekte herhangi bir sakınca yoktur. Toprakla uğraşılırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.