Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Neonatoloji uzmanı tarafından yönetilmektedir. Alanında deneyimli bir sorumlu hemşire ve deneyimli, güler yüzlü hemşireler tarafından bebek bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. Yenidoğan ünitesi, hastanemizin 6. katında doğum odası ile aynı katta bulunmaktadır. 24 yataklı ünitemizde, 7, 8 ve 7 adet küvöz bulunan 3 salon ile, 2 adet negatif basınçlı temas izolasyon odaları mevcuttur. HFO ventilasyon, volüm garantili hibrid ventilasyon stratejileri kullanılabilmektedir. Konjenital kalp cerrahisi gerektiren hastalar, çocuk kardiyoloji profesörü tarafından değerlendirilmekte, girişimsel anjiografi ve konjenital kalp cerrahisi yöntemleri uygulanabilmektedir. Preoperatif hasta hazırlıkları yenidoğan uzmanı tarafından kateterizasyon ve invaziv arteriyel ve venöz monitorizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Hastanemizde diyafram hernisi, trakeoözefageal fistül, özefagus atrezisi, konjential lober amfizem, pulmoner sekestrasyon, anal atrezi gibi çocuk cerrahi gerektiren hastalıkların takip ve tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. 

İntrakranial kanama, konjenital hidrosefali, meningomyelosel gibi beyin cerrahisi gerektiren hastalıklar, takip edilmekte, postoperatif rehabilitasyon hizmeti, fizik tedavi ve pediatrik yan dal klinikleri tarafından verilmektedir. 

Prematüre retinopatisi takibi ve ROP lazer cerrahisi, intravitreal enjeksiyon tedavisi gerçekleştirilecek göz uzmanı ile hizmet alımı anlaşması yapılmıştır. 

Yenidoğan bebeklerimizin ailelerine anne oteli hizmeti verilmektedir. Anne bebek uyumu sağlanması için kanguru eğitimi verilmekte ve bebek dostu hastane politikası desteklenmektedir. 

Yatak başı monitör, dijital röntgen, tam vücut soğutma, ultrasonografi, ekokardiyografi, işitme taraması ve EEG işlemlerinin mümkün olduğu ünitelerimizde, pediatrinin tüm alt branşları ile de destek verilmektedir.

Uzmanlık Alanları 

- Respiratuvar distres sendromu 

- Nekrotizan enterokolit 

 

- Beslenme ve beslenme problemleri 

- Kafa içi kanama 

- Periventriküler lökomalazi 

- Prematüre retinopatisi 

- Sepsis ve enfeksiyon 

- Patent duktus arteriozus 

- Sarılık 

- Yenidoğanın geçici takipnesi 

- Konjenital kalp cerrahisi 

- Yenidoğan ECMO uygulamaları 

- Yenidoğan hemodiyaliz, hemofiltrasyon

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.