International Patient Center

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup, Sağlıkta Kalite Standartları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Kalite Yönetim Birimi olarak;

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

- Öz değerlendirmeleri yönetmek,

- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

- Hasta ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlamak,

- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

- Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak faaliyetlerimiz arasındadır.

HASTA DENEYİMİ NEDİR?

Hasta deneyimi, hastaların hastanedeki doktorlardan, hemşirelerden, personelden ve klinik uygulamalarından aldıkları bakım da dahil olmak üzere, hastanede olan etkileşimlerini kapsar.

 

Hasta memnuniyeti, hastaların istekleri doğrultusunda hizmet alması ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunulmasıdır. Beykent Üniversitesi Hastanesi olarak hedefimiz en az hata ile hastalarda teşhis ve tedavi sürecinin devamlılığını sürdürmenin yanı sıra, hastalar ve yakınlarının duygusal anlamda beklentilerini karşılayarak memnuniyetini sağlamaktır. Hasta deneyimlerinin iyileştirilerek hasta memnuniyetine yansıması kurumumuzun bakım kalitesini ve performans değerlendirme sürecinde istenilen hedefe ulaşmasını sağlamaktadır.

 

Hastalarımızı daha rahat ve güvenli bir ortamda ağırlayabilmek ve kaliteli tıbbi bakımı sunmak için hastalarımızın duygularını, düşüncelerini paylaşmak, geri bildirimlerini değerlendirmek amacıyla Hasta Hakları Birimi tarafından günlük ziyaretler yapılır, bu ziyaretlerle hastalardan alınan geri bildirimler iyileştirme fırsatı sağlamakla birlikte, hastanın ihtiyaçlarına yerinde müdahale etme fırsatı da sunmaktadır.KLİNİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Göstergeler; bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan, performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı ile kullanılan en önemli araçlardır.

 

Hastanemizde kalitenin sürekli geliştirilmesi için hizmet süreçleri ve elde edilen sonuçlar sürekli ve sistematik bir şekilde izlenmektedir. İzlem sırasında somut verilerle hareket edilir. Somut kanıtlara ulaşmak için kalite çalışmalarının ölçülebilir bir formata dönüştürülmesi ile ölçüm, süreçlerin yönetimi ve izlenebilirliği sağlanmaktadır. Böylelikle sağlık hizmetinin tüm süreçlerini kapsayan, ölçüme dayalı hedefler tespit edilerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenerek kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır.