International Patient Center

Sürdürülebilirlik Politikası

Kurumsal değerlerimiz, temel çalışma ilkelerimiz ve etik anlayışımız ile ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim ana alanlarındaki performansımıza, küresel sürdürülebilir kalkınma amaçları ile yön vermektedir.

Temel hedefimiz politikamız doğrultusunda yönettiğimiz sürdürülebilirlik önceliklerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkımızı tüm paydaşlarımız ile sürekli kılmaktır. Sürdürülebilirlik Politikamız üç ana odak alanından oluşmaktadır;


“DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA”

 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamayı ve bu konuda farkındalık sağlayacak projeler geliştirmek ve desteklemek,
 • Enerji verimliliği için çözümler geliştirmek ve gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Enerji tüketimlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım ve geri kazanım ile ekonomik değer yaratmak,


“ÖNCE İNSAN”

 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek,
 • Toplumsal gelişime katkıda bulunan yüksek etkili sosyal projeler ve sosyal sorunlara kalıcı çözümleri hayata geçirmek,
 • Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirerek toplum sağlığının gözetilmesini sağlamak,
 • Çalışan bağlılığı ve refahını yükseltmeyi, kendilerini geliştirebilecekleri ve güven içinde çalışabilecekleri çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışma ortamlarımızda her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve buna bağlı olarak istihdam, kariyer yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme vb. konularda eşit haklar sağlamak,
 • Kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olarak tüm kademelerde kadın istihdamı artırmaya destek olmak,


“OPERASYONEL MÜKEMMELLİK”

 • İş süreçlerimizde temel iş etiği kuralları ve kurumsal yönetişim ilkeleri ile uyum sağlamak,
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek,
 • Rüşvet ve yolsuzluklar ile mücadele etmek ve paydaşlarımızı bu konuda teşvik etmek,
 • Sürdürülebilirlik anlayışımızı sorumlu tedarik zinciri uygulamalarıyla hayata geçirmeyi ve tedarikçilerimize değer katmak,
 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak, 
 • Sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek paydaşlarımızı sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmek ve etki alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamak,

Bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.