Refakatçi Politikası

Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan hekimin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından, hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

- Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

- Refakatçi için hasta kabulü sırasında bir refakatçi kartı verilir.

- Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

- Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

- Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

- İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.

- Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.

- Refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonların sesini kısık tona ayarlamaları gerekmektedir.

- Refakatçi değişiminde mutlaka hemşiresine ve hasta yatış çıkış bölümüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

- Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.

- Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.

- Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir.

- Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde, refakatçi uygulaması hekimin onayı ile gerçekleşir.

COVID-19 Tedbirleri Kapsamında:

- Yatışı yapılacak hastalarımızın COVİD-19 testi (PCR) negatif olmalıdır.

- Acil vakalarda hızlı test uygulaması yapılmaktadır.

- Refakatçi olarak kalacak kişinin 24 saat öncesine ait COVİD-19 testi (PCR) negatif olmalıdır.

- Refakatçi değişimi olmak zorunda ise diğer refakatçinin de 24 saat öncesine ait COVİD-19 testi (PCR) negatif olduğu belgelenmelidir.

- Hasta refakatçisine, refakatçi kartı verilecek olup, refakat süresince bu kartı üzerlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

- Refakatçi kartı olmayan hasta yakının odaya girmesi yasaktır. Refakatçi değişimleri Hasta Yatış-Çıkış Birimine bilgi verilerek yapılmalıdır.

- Refakatçi kartı olmayan hasta yakınlarına, refakatçi olarak kalmalarına izin verilmeyecektir.

- Her hasta için 1 kişi refakatçi olarak belirlenmelidir.

- Refakatçiler hasta odasında ve servis koridorlarında maske takması gerekmektedir.

- Refakatçiler kendi odalarının dışında hastanede hiçbir alanda gezmemeli, diğer hasta odalarına girmemeli, hastane kantinini kullanmamalıdırlar.

- Hasta yatış süresince ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

- Covid-19 servisine ziyaretçi ve refakatçi kabulü tamamen yasaktır.

Mail Gönderimi Başarılı oldu

x

Uzmanlarımıza Sorun

Talebinizle ilgili yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doldurun.